top of page

מופעים

"מופע מיוחד ממש "עד אליך

"סיפורים, מים, הגוף, כל הדברים שאנחנו עושים, הם מתווכים המגלים ומחביאים את הנסתר.

בואו נחקור אותם, ונהנה מלשטף בסוד שלפעמים אנחנו יודעים אותו, ואז לא."

(רומי)

מופעים לילדים

שלל שעות סיפור צבעוניות ואינטראקטיביות.

מופעים לנוער

סיפורים ואגדות העוסקים בסוגיות המעסיקות בני נוער - דימוי עצמי, דימוי חברתי, בינו לבינה, ועוד...

מופעים למבוגרים

סיפורים חסידיים, סיפורים מן המזרח, סיפורים מן המערב, סיפורים על נשים, אבירים, שוטים, נוכלים, שדים, מלכים, סיפורים שכולם השתקפויות של סיפורינו אנו.

bottom of page