top of page
סריקת גוף 20 קות
00:00 / 21:44
סריקת גוף חצי שעה -
00:00 / 00:00
מודעות לנשימה -
00:00 / 00:00
כמו הר -
00:00 / 00:00
שלוש דקות מרחב נשימה -
00:00 / 00:00
מדיטציה בהליכה
00:00 / 20:02
סריקת גוף 10 דק -
00:00 / 00:00
להרפות אל תוך המרחב -
00:00 / 00:00
metta מדיטציית אהבה וטוב לב -
00:00 / 00:00
rain of self compassion גשם חמלה עצמית -
00:00 / 00:00
תרגול מטה 15 דקות
00:00 / 15:53
להפנות חמלה לכאב -
00:00 / 00:00
bottom of page