top of page

הבטים בודהיסטים

בשירה הסופית של רומי

. "מרכז "מקום לדעת

קיבוץ הזורע

חמישה מפגשים מה-24.12 

ימי שני 16:30-19:30

 לפרטים והרשמה

בכל נשימה. אם תעמוד במרכז אחיזות תשוקותיך, חסדי האהבה ייעלמו מעצמם. 

אך אם בכל נשימה. 

תעיף את דרישות העצמי מעליך. אקסטזות האהבה

ימטירו מימם. 

~רומי~

בעיני הסופים הדרך הרוחנית נתפסת כמסעו של הלב אל האל.

את אלוהים או את "האמת" הם מכנים "האהוב",

The Beloved

 

כמי שכבר שנים עוסקת בחומריו של רומי, הן כמנחה ומורה והן כאומנית במה, אני שוב ושוב נוכחת לעוצמה הטרנספורמטיבית הטמונה במילותיו.

על משקל הפתגם "תמונה אחת שווה אלף מילים" אני יכולה לומר כי לפעמים "שיר אחד שווה אלף הסברים".

 

כפי שהתורה הבודהיסטית הינה תורה יישומית ופרקטית לאימון התודעה ולחיים משוחררים שמחים וערים, כך  גם שירים יכולים להוות מפתחות המקלים על האימון הנ"ל--פותחים את שערי התבונה והתודעה בעוד הם מציתים את הלב באהבת הדרך והאמת, או בלשון הסופית "האהוב".  

 

בקורס נבחן ונתרגל את עקרונות הבודהיזם כפי שהן משתקפות בשירתו של רומי. שיריו של רומי יהוו את החומר הטקסטואלי הנותן בסיס והשראה ללימוד ותרגול איכויות כגון נוכחות וקשב, ארעיות, היעדר עצמיות, אהבה וחמלה (מטה) שחרור ועוד.

כל שיעור יורכב מהכרות עם שיר או עם מספר שירים, הגות בתוכן העולה מן השיר תוך השוואתו ללימוד הבודהיסטי, מדיטציה בהשראת השיר, דיון, שיתוף, ותרגילים שונים הכוללים כתיבה ועבודה בזוגות ושלשות שכוונתם להטמיע ולהפנים את התוכן הנלמד.

bottom of page