top of page

מופעי שירה מודברת

מופעי שירה מדוברת

בואו באשר תהיו -- מסע אל רוחו והווייתו של גלאל-א-דין רומי

 

עד אלייך-- מסע נשמתה של אישה

 

 

אהבה אמרה לי

 

מסעות מילים צלילים

 

קבלות פנים

תנו לשירת גרונכם להיות חזקה וברורה דיה לגרום לקיסר ליפול אפיים ארצה ולהשתטח במפתן הדלת

~רומי~

10151845_1503294083274971_30029331324526
bottom of page