top of page

 

 

מפגש עמוק, חוויתי ואינטראקטיבי עם שירתם המופלאה של חפיז ורומי. 

באמצעות תנועה, קול, דמיון, מדיטציה ומשחק, שירת הלב של רומי וחאפיז מוטמעת אל תוכנו ופותחת אותנו אל ידיעת "האהוב". 

קול, דמיון, מדיטציה ומשחק

סדנאת גילוי דרך

'להתאהב באהוב'

bottom of page