top of page

מסע מוזיקלי עם רומי וחאפיז

ניגון אל האחד

'הזמנה אלוהית'

מילותיהם של המשוררים הסופים רומי וחפיז נשזרות בפיוטים וניגונים עבריים, מנטרות טורקיות, שירי זן, שירי מעגל ומוזיקת פולק, ויוצרות פסיפס הפותח צוהר אל האחדות העמוקה השורה בכל.

 "קיבלתם הזמנה לפגוש את החבר! אף אחד לא יכול לסרב להזמנה אלוהית"  (חאפיז)
bottom of page