top of page

רומי וחאפיז

ועוד שירת דרך דגולה

גלאלודין רומי נחשב ע"י רבים לגדול המיסטיקנים הסופים של העולם. קולו מבעבע מתוך תרבות האסלאם של המאה ה 13, אך רוחו ונשמתו חוצים לאומים, דתות, ארצות, וזמן. מילותיו היפיפיות, חדורות התבונה והתשוקה, מפלחות את הלב ומזכירות לנו את טבענו האנושי העמוק. כפי שהכריז:

 

אינני יהודי, מוסלמי או נוצרי.
אין גבולות בתוך ליבי.
אהבה היא הדת 
והיקום הוא הספר

 

חאפיז הוא משורר סופי שחי בפרס במאה ה-14.

 

מילותיו ספוגות בצחוק, שמחה ורוך כה עמוקים שהלב מוצת באושר ועונג מעצם המפגש.

"ועכשיו הטיפה שהנכם מרפה ונופלת חזרה לאוקיינוס ממנו באה"

bottom of page